Pagdating ng kastila sa pinas Xnxx tunisia mobil

Posted by / 18-Jan-2015 07:20

Pagdating ng kastila sa pinas

Ngunit sa pananaw ng mga taal na taga-Filipinas, ang kanilang paniniwala ay lihis sa diskurso ng "pagano at animista" na taglay ng mga banyaga.Sa katimugang bahagi ng Filipinas ay marami ang mga Muslim.Nangyari ito dahil napagaling ng isa sa mga tauhan ni Magellan ang maysakit na apo ng raha.Hindi naipagpatuloy ni Magellan ang kaniyang misyon nang mapatay siya ni [Lapu Lapu.Pagkatapos ni Magellan ay si Miguel Lopez de Legaspi naman ang ipinadala ng hari ng Espanya.Noong panahon na iyon ay wala pang ekasaktong relihiyon ang mga Filipino.

||

Ngunit sa pananaw ng mga taal na taga-Filipinas, ang kanilang paniniwala ay lihis sa diskurso ng "pagano at animista" na taglay ng mga banyaga.

Sa katimugang bahagi ng Filipinas ay marami ang mga Muslim.

Nangyari ito dahil napagaling ng isa sa mga tauhan ni Magellan ang maysakit na apo ng raha.

Hindi naipagpatuloy ni Magellan ang kaniyang misyon nang mapatay siya ni [Lapu Lapu]].

]]

Tinatayang 85 porsiyento ng populasyon sa Filipinas ay Romano Katoliko, 10 porsiyento ang Muslim, at limang porsiyento ang iba pang relihiyon.

Ang Kristiyanismo sa Pilipinas ay nagsimula noong siglo 15, sa pagdating ng mga Espanyol.

Ang Kristiyanismo ay relihiyon na nakatuon sa buhay at pagtuturo ni Hesus ng Nazareth.

Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Hesus—na tinatawag ding "Hesukristo"—ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas na inihayag sa Lumang Tipan.

Ang pagdaong sa Cebu ng Portuges na si Ferdinand Magellan, na lulan ng barko ng Espanya, ang tanda ng unang pagtangka ng mga Espanyol na simulang binyagan ang buong ng bansa sa ngalan ng Kristiyanismo.

pagdating ng kastila sa pinas-28pagdating ng kastila sa pinas-82pagdating ng kastila sa pinas-38

Naging magtagumpay sila sa paglulunsad ng maramihang binyagan, katulad ng ginawa sa mga tao ni [[Raha Humabon].

One thought on “pagdating ng kastila sa pinas”

  1. (customizable_filter) : (online[a].filter); if (filter) temp = temp.filter(filter); if (cams.is_customizable) { if (temp.length === 0) { $j('#lm_heading_list').hide(); } else { $j('#won_list_pbot')Class('pgn'); } my_filter = null; customizable_show_recommended(); } if (typeof online[a].nofilter == 'undefined' && typeof my_filter == 'function') { var mytemp = []; var mylen = temp.length; for (var i=0; i b['s']Lower Case()) {return 1} else {return 0;}}, 'v' : function(a,b) { return b['v']/1 - a['v']/1;}, 'z' : function(a,b) { return b['z']/1 - a['z']/1;}, 'F' : function(a,b) { return b['F']/1 - a['F']/1;}, 'h' : function(a,b) { return a['h']/1 - b['h']/1;}, 'G' : function(a,b) { return b['G']/1 - a['G']/1;} } self.dislike = function (a,e) { kill_bubble(e); if (typeof myhate !

  2. The film is based on home videotapes made during that time. Video/C 4002 Presents a series of vignettes in which boy meets boy and girl meets girl, using the romantic music and visuals of Hollywood film noir to explore the ideal of love at first sight. Performers: Carmelita Tropicana, Annie Iobst, Sophia Ramos, Livia Daza Paris.